HetTeam logo

Tapping into the brilliance of all team members. Welke organisatie of teammanager wil dat nou niet. Gebruik maken van alle kwaliteiten die in een team aanwezig zijn. Werken met een team van specialisten die weten te presteren onder snel veranderende omstandigheden. Maar wat is de sleutel om dat te bereiken?

In 2016 voltooide Google hun studie over “hoe het perfecte team te bouwen”. Na het volgen van 15.000 werknemers gedurende 5 jaar, waren de conclusies duidelijk: de aanwezigheid van psychologische veiligheid is de bepalende factor voor teameffectiviteit. Door deze bevinding kreeg het meer dan 25 jaar durende onderzoek naar psychologische veiligheid door professor Amy C. Edmondson van de Harvard Business School bekendheid. Psychologische veiligheid, samen met vier andere teamdynamieken bepalen voor een belangrijk deel het succes van teams.

HETTEAM is een aanpak van Bureau voor Spannende Zaken die organisaties en teams helpt deze principes concreet te oefenen en toe te passen, zodat dit geen mooie theorie blijft, maar levende dynamieken binnen jouw organisatie en team. 

Wat zijn de vijf dominante dynamieken binnen een effectief team?

1_ psychologische veiligheid

Teamleden voelen zich veilig genoeg om risico’s te nemen, zich uit te spreken en onderling kwetsbaar te zijn.

Een ieder staat op voor wat hij/zij kan, wil of vindt. Daardoor wordt gebruik gemaakt van het leiderschap van alle medewerkers. Er is een setting waarin iedereen die opstaat, veilig zijn inbreng kan geven waardoor het team maximaal gebruik maakt van de collectieve intelligentie. Teamleden voelen zich veilig genoeg om risico’s te nemen. Ze weten dat niemand in het team ze in verlegenheid zal brengen omdat ze een fout toegeven, een vraag stellen of een nieuw idee opperen.

2_ betrouwbaarheid

Teamleden kunnen van elkaar op aan; ontvangen en geven feedback en leveren op tijd volgens kwaliteitseisen.

In een organisatie waar onderling vertrouwen sterk ontwikkeld is, is er een basisvertrouwen dat collega’s op tijd, de kwaliteit leveren die overeengekomen is. Collega’s vragen om feedback en werken met die feedback om beter werk te kunnen leveren. Waar nodig vragen medewerkers tijdig om hulp van elkaar of het management en er is bereidheid elkaar waar dat nodig is te helpen om doelstellingen te realiseren.

3_ structuur

Teamleden hebben heldere doelen, rollen en plannen en kennen die van elkaar.

Het begrip dat medewerkers hebben van wat er van hen verwacht wordt, van hoe het proces eruit ziet om aan die verwachtingen te voldoen en de gevolgen van iemands prestaties zijn belangrijk voor teameffectiviteit. Doelen kunnen op individueel en op groepsniveau worden gesteld en moeten specifiek, uitdagend en haalbaar zijn.

4_ betekenis

Het werk is van persoonlijke betekenis voor de individuele teamleden.

Medewerkers vinden zingeving in hun werk. Die zingeving speelt op verschillende niveau’s. Er is een overlap tussen de ‘why’ van de medewerkers en de ‘why’ van de organisatie. Daarnaast ervaart de medewerker dat zijn/haar werk een betekenisvolle bijdrage levert aan de missie van de organisatie, de organisatie zelf en het team.

5_ impact

Teamleden zijn er van overtuigd dat hun werk ertoe doet en een verschil maakt.

De resultaten van iemands werk, de ervaring dat je werk een verschil maakt, is belangrijk binnen teams. Zien dat er resultaten worden geboekt en dat de inspanningen concrete opbrengsten opleveren voor de doelen van de organisatie.

Onze aanpak

We werken met heldere individuele en groepsdoel-stellingen. Hierdoor kan geoefend worden met hoe individuele (specialistische) doelstellingen en teamdoelstellingen zich tot elkaar verhouden. Zo werken we aan onderlinge afhankelijkheid en betrouwbaarheid en het behalen van de kwaliteitseisen die binnen een organisatie of team worden gesteld. 

Er wordt gewerkt aan de structuur en helderheid van rollen en er wordt concreet geoefend met het creëren van impact door het binnen een strakke deadline realiseren van complexe doel-stellingen. Met onze aanpak komt meer zicht op de betekenis die werk en samenwerking voor de verschillende teamleden heeft. 

Deelnemers leren zichzelf beter kennen en de intermenselijke risico’s te overwinnen. Daarmee vergroten zij hun handelings-ruimte en zelfleiderschap. Daardoor zijn deelnemers beter in staat zijn om bij te dragen aan psychologisch veilige teams, of dat nu als als teamleider of als teamlid is. 

Onze diensten

Voor jou en je team
Samen met je team aan de slag met de vijf elementen van effectieve teams. Het programma bestaat in basis uit twee aaneengesloten trainingsdagen en een terugkomdag. Er wordt gewerkt met leerdoelen van jou en je team die werkelijk aan de orde zijn op de werkvloer.

Voor leidinggevenden
Hoe kun jij de samenwerking en prestaties van je team blijven verbeteren? Op een manier die ook nog eens meer werkplezier geeft voor jou en je teamleden? In september 2023 start onze leergang voor leidinggevenden. Samen met leidinggevenden van andere organisaties leer je hoe je de vijf dynamieken van effectieve teams toe kunt passen in jouw praktijk. De leergang bestaat uit twaalf dagen verdeeld over het jaar. Binnenkort publiceren we meer informatie. Laat ons nu vast via de contact button weten dat je interesse hebt en we houden je op de hoogte.

Bovenstaande kan waar wenselijk gecombineerd worden met individuele coaching, waarbij de nadruk ligt op het vergroten van je (zelf)leiderschap.

Wat levert onze aanpak op?

Teams die zeggen:

1_ Wij zijn een veilig team waarin het mogelijk is vrijuit te
spreken en het ook van je wordt verwacht dat je dat doet.
2_ We kunnen van elkaar op aan en geven elkaar feedback
om elkaar en ons werk beter te maken.
3_ Wij kennen onze gezamenlijke doelstelling en ieder van ons
weet wat hem/haar te doen staat (en we weten dat van elkaar).
4_ We zijn enthousiast over waar we individueel en samen aan werken.
5_ We vieren regelmatig de concrete resultaten die we
met elkaar neerzetten.

Bureau voor spannende zaken

HETTEAM is een aanpak van Bureau voor Spannende Zaken. Wij zijn specialisten in verandering. Wij coachen individuen en teams, adviseren organisaties en begeleiden verandertrajecten. Als wat je nu doet niet meer voor je werkt, is er iets anders nodig. Iets nieuws. Iets spannends. Wij werken met die spannende zaken. Omdat we zien dat jij, je team en je organisatie daar mooier van worden.

Direct aan de slag en meer informatie

Heb je vragen over onze programma’s of ben je benieuwd wat wij voor jouw team kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op en dan zullen wij zo spoedig mogelijk reageren.

Over ons

Wij vinden het het allermooist wanneer individuen, teams en organisaties ontdekken dat ze tot meer in staat zijn dan ze zelf voor mogelijk hielden. Lees meer.

Lees hier ervaringen van deelnemers aan onze trajecten en trainingen

Contact

Bureau voor Spannende Zaken
Krommestraat 56
3811 CD Amersfoort

info@spannendezaken.nl
+31 (0)6 19 26 04 18
kvk: 68818815

 

© Copyright – Bureau voor Spannende Zaken

Lees hier onze algemene voorwaarden